21, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

ఒక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీఆ మధ్య హిందూ కార్టూనిస్టు సురేంద్ర గారితో కీపిన్ టచ్చులో వుండగా ధన్ మని ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం గారు దర్శనమయ్యారు.
మా ముగ్గురిమధ్య ముక్కోణపు ప్రేమ ముగిశాక ఎఫెక్ట్ కోసం నేను గీసిన క్యారికేచర్ మీరు అతిత్వరలో అందుకోబోతున్నారనే సరికి తన బుగ్గసొట్టలు నవ్వినట్టనిపించింది.
ఇంకా గడ్డం కుంచించవచ్చు..నోసు నొక్కవచ్చు..మీసాలు లాగవచ్చు..దవడలు పీకనూవచ్చు..కానీ.,
గౌరవంతో కూడిన సిగ్గువల్ల ఏర్పడ్డ భయం వల్ల ఇంతకన్నాఎక్కువ లాగలేకపోయా మరి..!

15, నవంబర్ 2010, సోమవారం

మిణుగురులు మెరిసాయిసండే చలంతో కలిసి వందపేజీల మైదానంలో నడిచేసరికి అర్థరాత్రయ్యింది..
నక్క కూసింది..నక్షత్రం రాలింది..మిణుగురులు మెరిసాయి...!