3, మే 2011, మంగళవారం

మన చాకలి ఐలమ్మనాలుగేళ్ళు టీ.వీ ఫైవ్ లో డిజిటల్ పెన్నుతో చెవిలోగులుం తీసుకుంటూ సైన్మ ప్రమోషన్లకోసం వచ్చే ఇలియానా డెనిం జీన్సు ప్యాంటు బేబీసాఫ్టు అత్తరువాసన పీలుస్తూ..వైవల్ సోపుతో తడిసిన జెనీలియా జఘన ద్రుశ్యాల వైరల్ ఫీవరుతో ..తాప్సీ పెప్సి లిప్పుల సెక్సీచూపుల్లో పడికొట్టుకుపోయి మన చాకలి ఐలమ్మ బ్యూటీనే మరిచి పోయా..
ప్రతి ముడత వెనకాతల దాగిన స్ట్రగులు మడతలను గీయాలనే ఆలోచన వచ్చీరాగానే తొర తొరగా గీసిన బొమ్మిది.